VESBE

Merytorycznie oraz metodologicznie Katedra ds. Współpracy Międzynarodowej w Zakresie Edukacji, Pedagogiki Kształcenia Zawodowego i Zakładowego stanowi część Instytutu Pedagogiki Ogólnej i Zawodowej (Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft und Berufspädagogik – IAEB) Wydziału nr 12 (Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii) Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie. Kierownikiem katedry jest Pan Prof. Dr Dr h.c. Thomas Schröder. Katedra prowadzi w Niemczech i za granicą czynne, zorientowane na działanie i tworzenie badania w zakresie kształcenia zawodowego, nastawione m.in. na długofalową implementację istotnych dla systemu kształcenia innowacji. W tym kontekście Katedra zajmuje się badaniem i rozwojem ofert kształcenia w szkołach zawodowych i zakładach pracy, zorientowanych na procesy pracy i integrację, w których dochodzi do indywidualnego rozwoju kompetencji na skutek nauki w oparciu o doświadczenie i przekazywaną wiedzę. Szczegółowe informacje dotyczące Katedry można znaleźć na następującej stronie internetowej.

W ramach badania eksploracyjnego dotyczącego kształcenia zawodowego w Polsce Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie jest odpowiedzialny za naukowe monitorowanie poszczególnych etapów badania eksploracyjnego, tak więc m.in. planowania, realizacji oraz analizy jakościowej i ilościowej danych zebranych przy pomocy stron zainteresowanych kształceniem zawodowym w Polsce, jak np. pracownicy administracji publicznej, zakłady pracy (personel kształcący, uczący się zawodu), szkoły zawodowe i techniczne (nauczyciele, uczniowie), partnerzy społeczni (izby, związki zawodowe) i naukowcy (uniwersytety). W centrum badań empirycznych znajduje się rozpoznanie potrzeb kształcenia zawodowego i głównych czynników mających na celu wzmocnienie dualnych metod kształcenia zawodowego.

Osoby kontaktowe na Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie:

Prof. Dr Dr h.c. Thomas Schröder (Kierownik Katedry):
thomas-werner.schroeder@tu-dortmund.de

Dr Sven Schulte (Kierownik projektu): sven.schulte@tu-dortmund.de

Dipl.-Päd. Thilo J. Ketschau (Pracownik naukowy): thilo.ketschau@tu-dortmund.de

Dr Joanna Dolińska (Pracownik naukowy): joanna.dolinska@tu-dortmund.de

Dipl.-Päd. Mareike Menzel (Pracownik naukowy): mareike.menzel@tu-dortmund.de